Styrelsen för Rapido Club of Sweden

 

Clas Thuresson, ordförande

Pámela Strömberg Ambros, kassör

Lennart Limé, sekreterare

Kjell Jäder, ledamot

Berth Brodd, ledamot

Ingar Byström Karlsson, suppleant

Vakant, suppleant